سوپروايزر آموزشي مسئوليت فعاليت آموزشي و پژوهشي پرسنل را در جهت اهداف سازمان برعهده دارد. شرح وظايف سوپر وايزر آموزشي بر اساس اصول مديريت با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و بر اساس استانداردهاي مراقبتي به شرح زير ميباشد:

 1. مشخص نمودن سيستم آموزشي موسسه متناسب با دوره و كتب موجود در بازار.
 2. بررسي چارت آموزشي و پكيجهاي هر دوره ( كودكان – نوجوانان – جوانان و بزرگسالان).
 3. مشخص نمودن تعداد جلسات، ميزان ساعت هر جلسه در هر ترم با توجه به توانايي زبان آموزان در هر دوره و سطح.
 4. بررسي سيلابسهاي موجود و رفع اشكالات احتمالي.
 5. برگزاري آزمون ورودي ،كتبي،مصاحبه- كلاسهاي ترينينگ و معرفي افراد واجد الشرايط به مدير موسسه جهت تدريس در كلاسها.
 6. مشاهده نحوه تدريس مدرسين در طول ترم و گزارش مشاهدات به مدير موسسه.
 7. بررسي سوالات تعيين سطح و انجام تعيين سطح زبان آموزان در بدو شروع هر ترم.
 8. بررسي و مشخص نمودن كوئيزها- سوالات ميان ترم و پايان ترم هر دوره و سطح.
 9. مشخص نمودن و بازبيني فيلمهاي آموزشي متناسب هر دوره و سطح جهت اجراء در كلاسها.

روند كار آموزش پرسنل

اين مركز داراي دو سوپروايزر آموزشي مي باشد كه برنامه ريزي آموزشي كاركنان را متناسب با نيازهاي مركز انجام ميدهند. اين برنامه ريزي با توجه به چهار عامل مطالعه، بازديدها، فرم هاي ارزشيابي و پرسشنامه هاي تعيين اولويت انجام مي شود.

سوپروايزرهاي آموزشي با توجه به نياز سنجي و ارزشيابي هاي انجام شده عناوين آموزشي مورد نياز مركز را استخراج و ليست اولويت هاي آموزشي را تهيه مينمايند. در گام بعدي رابط آموزشي عناوين اولويتهاي مركز را با عناوين اعلام شده از طرف واحد آموزش ضمن خدمت دانشگاه مطابقت ميدهد.

گام بعدي تعيين برنامه كلاسها مي باشد. كه عوامل زيادي در اين كار موثر مي باشد. مطابقت زمان كلاسها با زمان مورد نظر پرسنل و مدرس آن، هماهنگي با واحد سمعي بصري براي اختصاص كلاس و امكانات لازم براي تشكيل كلاس، بعمل مي آيد.

پس از تعيين برنامه و به صورت فصلي جهت هر دوره آموزشي فرم 26 تكميل و جهت امتيازگيري و تاييد به زير كميته هاي تخصصي ارسال ميگردد.

ارزشيابي دوره ها نيز به سه روش صورت مي پذيرد:

1- آزمون قبل از تشكيل دوره

2- آزمون پس از تشكيل دوره

3- بازديد از قسمت ها

مرحله بعدي صدور گواهي آموزشي مي باشد كه پس از شركت در كلاس حداقل امتياز را كسب نموده باشند، در برنامه تحت وب گواهي شركت در كلاس صادر ميگردد.

شرح وظايف مدير آموزشگاه:

 1. نظارت و مراقبت در رعايت اصول و موازين اسلامي ،فرهنگي و سياسي در جريان كلي كار و محيط آموزشگاه و عدم پذيرش دانش آموزان و افرادي كه مخل در رعايت اين اصول باشند.
 2. اجراي كليه مقررات و بخشنامه هاي ابلاغ شده و دادن پاسخ لازم و سريع به مراسلات و مكاتبات اداري.
 3. تعيين و تنظيم ساعت كار كلاسها و دوره هاي آموزشي با هماهنگي مدير موسسه زبان سما
 4. ارزشيابي از ميزان پيشرفت تحصيلي زبان آموزان و اطلاع به مدير موسسه زبان سما.
 5. حضور مرتب در آموزشگاه.
 6. حفظ و مراقبت از دفاتر آمار ،بازرسي،ثبت نام و ساير دفاتر مورد نياز آموزشگاه.
 7. ابلاغ اظهار نظر بازرسان و اعلام نقايص و كمبودهاي موجود به مدير موسسه و اقدام و پيگيري در جهت رفع آنها..
 8. ارسال امار زبان آموزان ثبت نام شده هر دوره بصورت كامل به معاونت مدارس سما حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از شروع ترم.
 9. تهيه و تنظيم پرونده جهت كليه كاركنان و زبان آموزان هر دوره.
 10. نظارت و رسيدگي به حضور و غياب كاركنان و زبان آموزان و عندالزوم به مدير موسسه.
 11. دريافت شهريه و اعطاء تخفيف طبق دستورالعملهاي ارسالي.
 12. تهيه پرونده براي كليه كاركنان (آموزشي و غيره) شامل عكس، تصوير آخرين مدرك تحصيلي ،فتوكپي شناسنامه، برگه پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم و اجازه اشتغال (ابلاغ) با ذكر نشاني محل سكونت و يا كار- ميزان حقوق دريافتي( ماهيانه يا ساعتي) ميزان ساعت كار هفتگي و بايگاني نمودن آن تا در صورت ضرورت دستيابي به آنها ميسر باشد.
شرح وظایف سوپروایزر و مدیر آموزشگاه
Tagged on:     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *