نقاط تمایز وبینارهای اجوترینین

نقاط تمایز وبینارهای اجوترینین

از مهم‌ترین نقاط تفاوت این وبینار ها با وبینارهای انگلیسی دیگر استفاده از اساتید برتر و تکنولوژی مناسب را می‌توان نام برد. نکته دیگر اینکه این وبینار خلاف وبینارهای دیگر به مدت یک سال و در ۴۹ پنجشنبه برگزار می‌شود

مزایای وبینار برای فراگیران و اساتید

مزایای وبینار برای فراگیران و اساتید

از آنجا که وبینار های انجام شده توسط مجموعه اجوترینین در زمینه های مختلف : آموزش ، سوپروایزری، مدیریت، آیلتس و توفل برای تمام متقاضیان با اهداف متفاوت کامل مناسب و درخور اهمیت می‌باشد. فراگیران عزیز با توجه به هدف

کارگاه های مهارت محور

کارگاه های مهارت محور

یکی از مشکلات مهم و اساسی در نظام آموزشی ما استفاده از روشهاي آموزش سنتی در تدریس زبان انگلیسی در مدارس و دانشگاه هاست.کیفیت آموزشی نامطلوب و عدم علاقه دانشجویان به یادگیري زبان به علت عدم آگاهی معلمان از روش

شرح وظایف سوپروایزر و مدیر آموزشگاه

شرح وظایف سوپروایزر و مدیر آموزشگاه

سوپروايزر آموزشي مسئوليت فعاليت آموزشي و پژوهشي پرسنل را در جهت اهداف سازمان برعهده دارد. شرح وظايف سوپر وايزر آموزشي بر اساس اصول مديريت با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و بر اساس استانداردهاي مراقبتي به شرح زير ميباشد:

کارگاه آموزشی و ورکشاپ زبان انگلیسی

کارگاه آموزشی و ورکشاپ زبان انگلیسی

«ورکشاپ» و یا به زبان ساده‌تر «کارگاه‌» به رویدادهای کوتاه‌مدتی گفته می‌شود که با هدف آموزش تعداد معدودی از افراد برگزار می‌شوند. ورکشاپ‌های آموزشی اغلب برای دانش‌آموزان جهت رفع محدودیت‌های آموزش و پرورش کلاسیک و یا برای کارکنان سازمان جهت