محتوا

انواع جملات در مهارت نوشتاری آیلتس

انواع جملات در مهارت نوشتاری آیلتس (IELTS Writing):

  1. جملات ساده (Simple Sentences)

یک فاعل + یک فعل یا عبارت فعلی

The ugly pink jumper has been donated to charity.

  1. جملات ترکیبی یا مرکب (Compound Sentences)

FANBOYS را به خاطر بسپارید.

For, and, nor, but, or, yet, so

She’s tall but her brother is short.

  1. جملات پیچیده (Complex Sentences)

استفاده از کلماتی مانند:

After, although, as, because, even if, in case, once, since, tough, unless, wherever, ……………..

She’s tall which puts her at an advantage when playing basketball.

  1. جملات ترکیبی پیچیده (Compound-complex Sentences)

استفاده ترکیبی از

Coordinating Conjunctions (FANBOYS)                                                   

و از

 Subordinating Conjunctions (after, since,………..)

She’s tall, which puts her at an advantage when playing basketball, but her brother is short and that’s why they don’t like playing together.  

 

آذر خدیو حقگو                       @azarkhadivhaghgou

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *