محتوا

پاسخ مناسب به پارت2 (Cue Card) آزمون گفتاری آیلتس

پاسخ مناسب به پارت2(Cue Card) آزمون گفتاری آیلتس (IELTS Speaking):

  1. در صورت سوال دنبال کلمات کلیدی (Keywords) بگردید، اما در پاسخ به جای استفاده از خود آن واژگان، از مترادف ها و یا کلمات هم خانواده استفاده کنید.

مثلا:

Describe a TV program you have watched recently

به جای watch در پاسخ از see که مترادف آن کلمه است، استفاده کنید و به جای recently که قید هست، از recent که صفت آن است، استفاده کنید.

اینطور پاسخ دهید:

I have seen several good TV programs in recent time but what really captivated me was ………

 

  1. برای هر قسمت پرسشی سوال، سعی کنید در زمان 1 دقیقه ای خود ایده پردازی سریع داشته باشید و آن ها را یادداشت کنید.
  2. When it was

ایده: When I was 18/ At the time of the protest

  1. Where it was

ایده: High school/ Some megacities

  1. Why you couldn’t use your mobile phone

ایده: Great distractions/ Password forgotten

  1. How you felt about it

ایده: Irritated/ Frustrated

 

آذر خدیو حقگو                       @azarkhadivhaghgou

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *