محتوا

با موفقیت برد خود را مقیاس بندی کنید

اکثریت قریب به اتفاق کسب و کارهایی که از طوفان CV-19 جان سالم به در می برند، این کار را با تکیه بر پشتیبانی شبکه های خود انجام می دهند. این حمایت ممکن است از سوی مربیان، دوستان، همکاران یا سرمایه گذاران باشد. تمام راهنماییها در مورد چگونگی تقویت خود و رهبری برای مقابله با فرآیند پیش رو، بازسازی و راهاندازی مجدد سازمان، دسترسی به منابع سهام و مذاکره با سهامداران کلیدی بوده است. طوفان و استرس ناشی از آن بسیار زیاد است.

اکنون باید دنده را از زنده ماندن به شکوفایی تغییر دهید. در اینجا نیز به پشتیبانی نیاز خواهید داشت. به راحتی می توان یک ذینفع کلیدی را فراموش کرد. پیشرفت می کنید، اما با رشد و توسعه کسب و کار شما، هیئت مدیره شما نیز رشد می کند. باید تدارکات و مراقبت برای اطلاع رسانی و مقیاس بندی هیئت مدیره شرکت شما انجام شود، زیرا هیئت مدیره یک شرکت توانایی غرق کردن یک سازمان را دارد.

10x Entrepreneur 8 مرحله کلیدی را برای مقیاسبندی موفقیتآمیز تخته خود و ساختن تابلویی برای خود تعریف کرده است که به شما امکان میدهد مقیاس را افزایش دهید. در زیر نسخه خلاصهای از 8 مرحله در مقیاسبندی تخته شما آمده است. بررسی جامع و همچنین ابزارها و الگوها را میتوانید در کتاب الکترونیکی مقیاسپذیری برد خود که برای دانلود در دسترس است، پیدا کنید.

مرحله 1: یک برد X-Ray انجام دهید

اولین گام برای ساختن یک برد 10X این است که وضعیت فعلی هیئت مدیره خود را تجزیه و تحلیل کنید و آن را با وضعیت ایده آل برای یک برد بزرگ مقایسه کنید. هنگامی که بدانید کجا هستید و باید به کجا برسید، مرحله بعدی این است که برای ایجاد یک برنامه عمل برای توسعه هیئت مدیره خود.

برای کمک به شما در این زمینه، ما 2 الگو ایجاد کردهایم: قالبهای Board X-Ray و Board Development Plan.

مرحله 2: یک رئیس قوی و مستقل برای هیئت مدیره منصوب کنید

هیئت مدیره رئیس مدیرعامل است. در نهایت، “رئیس واقعی” کسب و کار. مهم است که به عنوان یک CEQ مقیاس پذیر، رئیس مناسبی را برای رهبری هیئت مدیره انتخاب کنید. قبل از شروع فرآیند انتصاب یک رئیس قوی و مستقل برای هیئت مدیره خود، برای درک نقش رئیس، چالشهایی که با آن روبرو خواهند شد و ویژگیهای یک رئیس بزرگ، به نقش رئیس با جزئیات در کتاب الکترونیکی قابل دانلود نگاه کنید.

مرحله 3 و 4: برای اولین جلسه هیئت مدیره خود به خوبی آماده شوید

در دهه گذشته تاکید فزاینده ای بر حکمرانی صورت گرفته است: الزامات برای ساختارهای بهتر، کنترل و تعادل بیشتر و استقلال بیشتر توسط غیر مجریان. با این حال، زمانی که هیئت مدیره زمان زیادی را صرف نگاه کردن به آینه دید عقب می کنند و زمان کافی را برای اسکن جاده پیش رو ندارند، مسلماً راهبری بیشتر آسیب می بیند.
یک هیئت 10x صریحاً به دنبال این است که اطمینان حاصل شود که فعالیت های آینده نگر توجه کافی از طرف هیئت را جلب می کند. البته این یک تعادل باقی می ماند و نمی گوییم که سایر فعالیت هایی که قبلاً ذکر شد مهم نیستند. در عوض، پیشنهاد میکنیم که تمرکز بر روی موضوعات استراتژیکتر باشد

مرحله 5: به برگزاری جلسات خوب و منظم هیئت مدیره ادامه دهید

به عنوان یک قاعده کلی، پیشنهاد میکنیم که مقیاسپذیریها با جلسات هر دو ماه یکبار شروع شوند. با گذشت زمان، با بلوغ کسب و کار، می توان آن را به جلسات سه ماهه هیئت مدیره گسترش داد.

هنگام برنامه ریزی تقویم هیئت مدیره خود، در نظر گرفتن طیف وسیعی از موضوعات برای جلسات هیئت مدیره نیز ممکن است مفید باشد. به عنوان مثال، بسته به اینکه چه زمانی از سال مالی است، می توانید با مروری بر استراتژی سازمان شروع کنید که سپس به یک کارت امتیازی متوازن برای سازمان تبدیل می شود. پس از آن و بر اساس استراتژی مصوب هیئت مدیره، شرکت در موقعیتی قرار دارد که بودجه سالانه خود را توسعه دهد.

مرحله 6: ارزیابی عملکرد مدیر عامل

همانطور که گفته شد، هیئت مدیره رئیس مدیرعامل و در نهایت رئیس «واقعی» کسب و کار است. بخش اصلی کار هیئت مدیره ارزیابی عملکرد مدیر عامل و پاسخگو نگه داشتن او است.

برای اندازه گیری عملکرد مدیرعامل، توصیه می کنیم که هیئت مدیره به همراه مدیر عامل و تیم مدیریت ارشد، کارت امتیازی متوازن (BSC) را برای شرکت تهیه کنند. BSC که توسط استادان دانشکده بازرگانی هاروارد رابرت کاپلان و دیوید نورتون توسعه داده شده است، راهی برای یک شرکت است تا به وضوح نقشهبرداری کند که استراتژی خود چگونه اجرا میشود و چگونه پیشرفت ردیابی میشود. برای جزئیات بیشتر در مورد اینکه BSC چیست و چگونه توسعه مییابد به جزوه 10X-e Scaling Execution مراجعه کنید.

هنگامی که BSC ایجاد شد، این بر عهده هیئت مدیره (و به ویژه رئیس) است که مدیر عامل را پاسخگو نگه دارد و به طور منظم (حداقل دو بار در سال) بررسی عملکرد CEQ را انجام دهد. در برخی موارد، بررسی عملکرد سایر مدیران ارشد (مانند هم بنیانگذاران و غیره) برای هیئت مدیره نیز منطقی خواهد بود. پاداشهای کوتاهمدت و بلندمدت CEQ باید در حالت ایدهآل با نحوه عملکرد او در برابر BSC شرکت مرتبط باشد.

مرحله 7: عملکرد هیئت مدیره را ارزیابی کنید

همانطور که عملکرد CEQ بررسی می شود، بررسی عملکرد بقیه اعضای هیئت مدیره نیز مهم است. در صورتی که نیاز به اعزام هیئت مدیره خود یا برخی از اعضای هیئت مدیره در برنامه های آموزشی خاص برای توسعه مهارت های خود به عنوان مدیر را پیدا کنید، توصیه می شود از انجمن های مدیران یا موسسات دانشگاهی برای دوره ها استفاده کنید.

توصیه می شود که هیئت حداقل سالیانه اثربخشی آن را بررسی و ارزیابی کند. ما قاطعانه معتقدیم که بیشترین سود را باید از بررسی عمیق همه حوزه‌های فعالیت هیئت مدیره به دست آورد، ترجیحاً توسط شخص ثالثی تسهیل شود تا اطمینان حاصل شود که نظرات باز و صریح به دست می‌آید. این بررسی باید هم رفتار هیئت و هم فرآیندهای آن را در بر گیرد.

حضور

آیا عضو در اکثر جلسات هیئت مدیره شرکت می کند یا نه؟ آیا او بیشتر به موقع در جلسات است؟

آماده سازی

آیا عضو هیئت مدیره برای جلسات آمادگی خوبی دارد؟ به عنوان مثال، آیا مشخص است که او همه مطالب مقدماتی را از قبل مطالعه کرده است؟

مشارکت

آیا او به طور فعال در جلسات شرکت می کند و مشارکت می کند؟ آیا عضو در هیئت مدیره شرکت دارد؟

فرآیند؟ آیا مشارکت آنها در سطح مناسب است (به عنوان مثال استراتژیک در مقابل عملیاتی؟)

تجربه و صلاحیت

آیا او تجربه و صلاحیت مناسبی برای ارزش افزودن به هیئت مدیره دارد؟

استراتژی

آیا عضو هیئت مدیره درک روشنی از تجارت اصلی شرکت، جهت گیری استراتژیک آن و منابع مالی و انسانی مورد نیاز برای دستیابی به اهداف استراتژیک آن دارد؟ آیا عضو به طور فعال در بحث درباره اهداف و برنامه های استراتژیک شرکت شرکت می کند؟

تصمیمات

آیا او بطور عینی و مشترک تصمیماتی را به نفع شرکت می گیرد؟ آیا او به طور جمعی در قبال موفقیت شرکت احساس مسئولیت می کند؟

مرحله 8: گزارش به سهامداران

هدف اصلی گزارش رئیس این است که پیام‌های کلیدی مرتبط با استراتژی‌ها، ریسک‌ها، بازارها، رشد، مسئولیت شرکتی و چشم‌انداز شرکت را به وضوح بیان کند، همانطور که از دید هیئت مدیره دیده می‌شود. اینها باید یک ارزیابی مستقل سالانه توسط رئیس هیئت مدیره و به سمت سهامداران شرکت باشد.

در حالی که هیچ فرمت استانداردی برای گزارش رئیس وجود ندارد، انتظار داریم این گزارش حداقل بیشتر موارد زیر را پوشش دهد:

بررسی بازار و صنعتی که کسب و کار در آن فعالیت می کند.

بررسی عملکرد سال جاری شرکت و تأثیر آن بر ارزش سهامداران.

  • خلاصه و ارزیابی سازمان
  • استراتژی و اجرای آن
  • بررسی فعالیت های هیئت مدیره.
  • ارزیابی اثربخشی هیئت مدیره و اعضای آن.
  • بررسی اجمالی هرگونه تغییر در هیئت مدیره
  • خلاصه برنامه اقدام برای بهبود هیئت.
  • تجزیه و تحلیل عملکرد CEQ در مقابل کارت امتیازی؛
  • دیدگاه شخصی او در مورد چشم انداز کلی کسب و کار

میزان تأثیر COVID-19 بر مشاغل در دراز مدت هنوز ناشناخته است. سازمان‌ها و رهبران موفقی که از این بحران بیرون می‌آیند، آن‌هایی هستند که سازمان‌ها، خدمات و محصولات خود را با شرایط عادی جدید تطبیق داده‌اند. آنها این کار را در برخی موارد از طریق سازماندهی مجدد چشمگیر و گرایش کسب و کار خود انجام داده اند. این گرایش تأثیر مثبتی داشته است که به مدیران عامل و کارآفرینان اجازه می‌دهد مدل کسب‌وکار خود را مجدد ارزیابی کنند و بهبودهای عملیاتی را انجام دهند که منجر به کسب و کار قوی‌تر بهینه‌شده‌تر می‌شود. در سرتاسر، تمرکز فوری مدیران عامل ممکن است بر روی مشتریان، تامین کنندگان، مالکان، سرمایه گذاران و غیره باشد. همانطور که تخته‌ها را دوباره کار می‌کنید یا تابلوهای جدیدی ایجاد می‌کنید، مهم است که به آن فرآیند با همان دقت و تمرکز استراتژیک روی آینده نزدیک شوید که برای کل عملیات خود انجام دادید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *