محتوا

همایش مهر تا مهر

⚜بسم الله الرحمن الرحیم⚜

🟢همایش مهر تا مهر🟢

🟢۴۹ وبینار که با بهترین ترینر های ایران در طی یکسال از مهر ماه ۱۴۰۰ تا مهر ماه ۱۴۰۱ برگزار می شود.🟢

🔅 با محوریت ایجاد مهر در اموزش زبان و مدیریت آموزشی و افزایش درآمد ۳ برابری برای
اساتید، سوپروایزر ها و مدیران آموزشگاه ها سازماندهی شده است.🔅

❇موضوعاتی از جمله تدریس آیلتس و تافل
برای اساتید، موضوعاتی از جمله چگونه معلم برای کودکان تربیت کنیم تا چگونه تعیین سطح کنیم برای سوپروایزرها و چگونه تبلیغات کنیم ، چگونه اساتید و سوپروایزر استخدام کنیم تا اینکه چگونه آموزشگاه با کمترین سرمایه تاسیس کنیم برای مدیران مد نظر گرفته شده است.👌❇

✳این کارگاههای آموزشی را می توانید به صورت کلی انتخاب کنید و هر هفته در وبینار ها شرکت کنید یا به صورت مجزا.✳

SESSION

DATE

INSTRUCTOR

TOPIC

1

29 Mehr, 1400

Mr. Ahmadi

Polishing up on IELTS speaking

2

6 Aban, 1400

Mr. Tathesari

Instructing TOEFL writing

3

13 Aban, 1400

Mr. Morshedzade

Shedding Light on TOEFL Listening

4

20 Aban, 1400

Mr. Honjani

Educational Psychology

5

27 Aban, 1400

Mr.Ghanbari

Evaluation and Assessment

6

4 Azar, 1400

Mr. Ali Shirmuhammadali

Motivational teaching

7

11 Azar, 1400

Mr. Vahid Shirmuhammadali

Students placement strategies

8

18 Azar, 1400

Mr. Bikhof

Personal Branding

9

25 Azar, 1400

Ms. Mofidi

Trainers’ professionalism

10

2 Dey, 1400

Mr. Khaki

Elucidating TOEFL Speaking

11

9 Dey, 1400

Dr. Alborzi

Enlightening TOEFL Reading

12

23 Dey, 1400

Mr. Ansari

Brushing up on IELTS reading

13

30 Dey, 1400

Mr. Keihani

Elevating IELTS Listening Score

14

7 Bahman, 1400

Mr. Muhammaditabar

Mr. Barazande 

Boning up on IELTS Writing

Task 1 Academic

Task 1 General

15

14 Bahman, 1400

Mr. Muhammaditabar

Boning up on IELTS writing

Task 2

16

21 Bahman, 1400

Dr. Hedayati

Boosting Grammatical Range

17

28 Bahamn, 1400

Dr. Montazeran  

Enhancing Students’ Lexical Resource for International tests

18

5 Esfand, 1400

Ms. Yousefi

Motivating Students to Learn Business World

Language

19

12 Esfand, 1400

Ms. Solaimani

Manufacturing educational merchandise

20

25 Farvardin, 1401

 

Competent and pleasing presentations

21

1 Ordibehesht, 1401

 

Be a thriving Webinar Host

22

8 Ordibehesht, 1401

 

Executing leadership basics

23

22 Ordibehesht, 1401

Dr. Kojouri

Alluring and retaining cosmopolitan trainees

24

29 Ordibehesht, 1401

Mr. Yazdi

Customizing Instagram for educational purposes

25

5 Khordad, 1401

Mr. Ansari

Accelerating and amping up personal development

 

26

12 Khordad, 1401

Ms. Monfared

Ms. Haghgou

Jointly coordinated teaching

27

19 Khordad, 1401

Dr. Kajouri

Modern pedagogical jargonology

28

26 Khordad, 1401

Dr. Kamali

Being a Pedagogical Author

29

2 Tir, 1401

Mr. Bohlool

Outstanding classroom management

30

9 Tir, 1401

Mr. Ghiami

Syllabus design

31

16 Tir, 1401

Dr. Taghadomi

Enlightening and instructing TTC

32

23 Tir, 1401

Ms. Nafez

Coaching YLE educators

33

30 Tir, 1401

Mr. Asadi

Insight into adults’ tuition

34

6 Mordad, 1401

Dr.Tabatabaean

Observation procedural skills

35

13 Mordad, 1401

 Dr. Ghezlou

Steps to become a TOT

36

20 Mordad, 1401

Ms. Reisi

Actionable strategies to enhance staff motivation

37

27 Mordad, 1401

Dr. Zamani

Constructing a standardized test precisely

38

3 Shahrivar, 1401

Mr. Yousefie

Teacher recruitment and retention strategies

39

10 Shahrivar, 1401

Mr. Mohseni

IELTS Material Development

40

17 Shahrivar, 1401

Mr. Davoud Shirmuhammadali

Rules and regulations regarding institutional establishment

41

24 Shahrivar, 1401

Mr. Sabour

Opting managers and supervisors

42

31 Shahrivar, 1401

Mr. Bikhof

Elevating personal branding and marketing communication

43

7 Mehr, 1401

Mr. Sabour

Proven marketing and advertising skills

44

14 Mehr, 1401

Mr. Yousefie

How to collaborate with entrepreneurial rivals

45

21 Mehr, 1401

Mr. Yazdi

Strategic tuition pricing for affordability

46

28 Mehr, 1401

Mr. Davoud Shirmuhammadali

Designing professional employment contract

47

5 Aban, 1401

Dr. Zamani

Poll Taking Techniques

 

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید