نقاط تمایز وبینارهای اجوترینین

نقاط تمایز وبینارهای اجوترینین

از مهم‌ترین نقاط تفاوت این وبینار ها با وبینارهای انگلیسی دیگر استفاده از اساتید برتر و تکنولوژی مناسب را می‌توان نام برد. نکته دیگر اینکه این وبینار خلاف وبینارهای دیگر به مدت یک سال و در ۴۹ پنجشنبه برگزار می‌شود

مزایای وبینار برای فراگیران و اساتید

مزایای وبینار برای فراگیران و اساتید

از آنجا که وبینار های انجام شده توسط مجموعه اجوترینین در زمینه های مختلف : آموزش ، سوپروایزری، مدیریت، آیلتس و توفل برای تمام متقاضیان با اهداف متفاوت کامل مناسب و درخور اهمیت می‌باشد. فراگیران عزیز با توجه به هدف